הדפס עמוד


______________________________

  הקורסים שלנו

  הכשרה פרטנית למוסיקאים - הרחבה להוראה בגיל הרך / אורלי צלאל

  השתלמויות לגננות פרטיות / אורנה חרפק / דבורה רוזנבלום

  הכשרה פרטנית - הוראת טרום כלי / אורלי צלאל

 הכשרה פרטנית - הנחייה בתכנית בייבי שיר / אורלי צלאלהדפס עמוד